Servisní program naší firmy odpovídá potřebám dnešních zákazníků, kteří se maximálně soustředí na svoji hlavní oblast činnosti. K jejímu výkonu obvykle potřebují bezchybně vybudovaný, provozně spolehlivě zabezpečený a průběžně rozvíjený IS. Pro profesionální naplnění jejich potřeb v této oblasti máme vybudován rozsáhlý program našich služeb, který jim nabízíme.

Nabízíme jak služby standardní - spojené s údržbou a opravami zařízení, tak i služby speciálního charakteru. Tyto služby lze libovolně kombinovat a vytvářet tak optimální strukturu odpovídající aktuálním potřebám klienta. Klient tak může čerpat výhody jednotného kanálu spojené:
 • se snadnou dostupností (odkudkoliv, kdykoliv a jakýmkoliv prostředkem),
 • s jedním vstupním bodem nezávislém na technologii (tel/fax, mail, Web)
 • s širokou možností "samoobslužných kanálů"
   

  pro:

 • zajištění maximální bezporuchovosti desktopových i serverových systémů včetně periferií,
 • optimalizaci produktivity koncového uživatele a
 • transparentní kvantifikaci nákladů a jejich snižování na optimální úroveň.

Veškeré služby jsou poskytovány na celém území republiky prostřednictvím naší sítě poboček, čímž je zabezpečena velmi rychlá dostupnost kteréhokoliv místa v republice.

Standardní služby

Mezi standardní (klasické a nejčastěji využívané) služby patří zejména:

 • servisní zásahy,
 • upgrade zařízení,
 • preventivní údržba.

Servisním zásahem se rozumí opětovné zajištění HW provozuschopnosti všech dílů a celého zařízení buď odstraněním závady, výměnou vadného dílu nebo v náročnějších případech výměnou celého zařízení. Při výměně celého zařízení či dílů je dodáno zařízení či díl o stejných nebo vyšších výkonových parametrech.

Speciální služby

Rozsah našich speciálních služeb, které nabízíme je velmi široký a pokrývá prakticky všechny činnosti související s komplexní péčí o zařízení IT. Mezi základní okruhy těchto aktivit patří zejména:

 • hlášení závady v režimu 24x7x365,
 • instalace a konfigurace síťových zařízení,
 • zrychlené servisní zásahy do 8 i do 4 hodin,
 • projekce, realizace a údržba počítačových sítí,
 • administrace počítačových sítí,
 • help-linka s předvolbou 08001,
 • poradenství v oblasti výpočetní techniky a operačních systémů,
 • školení pro techniky a správce sítí,
 • měření propustnosti sítí,
 • instalace a servis kryptovacích a šifrovacích zařízení,
 • profesionální čištění kancelářské a výpočetní techniky,
 • ekologická likvidace vyřazeného HW,
 • a další.

Pro zabezpečení servisních služeb je ze strany naší firmy vytvořen standardní systém pro rychlý a účinný zákrok v termínech stanovených příslušnými servisními smlouvami. Servisní činnost je dělena zejména podle typu zařízení (server, desktop, notebook, periferie atd.) a podle požadované doby opravy (do 5 dnů, 2 dnů, 1 dne, 8 a 4 hodin apod.). Obecně lze tedy říci, že zákazník má možnost zvolit si typ servisní služby přesně podle jeho požadavků a potřeb.

Zařazení do příslušné skupiny je dáno servisní smlouvou. Podle přání zákazníka je možné zařadit jednotlivá zařízení podle důležitosti do různých servisních skupin.

 

 


zpěthlavní menu

Copyright © 1999-2006 Kelcom International Teplice, s.r.o.